Selecteer een pagina

Geluid

Geluid

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

In werk- en praktijkruimtes kunnen geluidsniveaus voorkomen die storend of schadelijk zijn. Mogelijke gezondheidsproblemen die hierdoor kunnen optreden, zijn onder meer gehoorschade, stemproblemen en stress.

Bij het hoofdstuk praktijklokalen (red: link naar…) zijn de specifieke maatregelen voor het thema geluid per praktijklokaal verder uitgewerkt.

Storend geluid wordt vaak ingedeeld in twee categorieën: hinderlijk en schadelijk. De akoestiek bepaalt hoe iemand het geluid in een ruimte ervaart. Zie de uitwerking van de drie geluid thema’s.

Normen en wetgeving

  • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E bepaalt u de blootstelling aan geluid.
  • De school licht de medewerkers en studenten voor over schadelijk geluid.
  • Bij meer dan dagdosis 80 dB(A) stelt de school gehoorbescherming beschikbaar.
  • Bij meer dan dagdosis 85 dB(A) stelt de school het dragen van gehoorbescherming verplicht.
  • Minimaal geldt dat de onderwijsinstelling moet voldoen aan het het programma van eisen Frisse Scholen klasse C (akoestisch comfort). Aanbevolen wordt dat u ernaar streeft om te voldoen aan het programma van eisen klasse B.
  • De wet  (AB art 6.7 lid 1) staat toe dat lawaai beoordeeld wordt en alleen indien nodig gemeten. De beoordeling en de meting worden volgens een schriftelijk vastgelegd tijdschema periodiek uitgevoerd door de kerndeskundigen, of arbodiensten.
  • Er gelden geen wettelijke normen voor hinderlijk geluid. Wel zijn er op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3438 streefwaarden voor hinderlijk geluid. NPR 3438 is gericht op communicatie/spraakverstaanbaarheid en concentratie/prestatie.

Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3: Fysische factoren / Lawaai

Interessante sites