Selecteer een pagina

Akoestiek

Geluid

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Hoe iemand het geluid in een ruimte ervaart, ligt voor een groot deel aan de akoestiek. De eigenschappen van de ruimte bepalen het ‘gedrag’ van het geluid. Sommigen spreken over goede en slechte akoestiek, maar dit kan alleen als eerst overeenstemming bestaat over de gewenste akoestiek. In een goede concertzaal, ontworpen voor klassieke muziek, is spraak op grotere afstand vrijwel onverstaanbaar. In een kantoortuin waar, als het goed is, geluid niet ver draagt om overlast door bijvoorbeeld telefoongesprekken te voorkomen, is het geven van instructie erg zwaar: het kost de spreker te veel energie. De akoestiek van een ruimte beoordelen, kan pas als er eerst overeenstemming is bereikt over het gebruiksdoel. Voor zo’n beoordeling wordt vaak de nagalmtijd gemeten. Bij problemen met de akoestiek is het verstandig om de hulp van een deskundig bureau in te schakelen.