Selecteer een pagina

Hinderlijk geluid

Geluid

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Geluidsniveaus lager  dan 80 dB(A) zijn niet schadelijk, maar kunnen wel hinderlijk zijn. Klachten over hinderlijk geluid kunnen voorkomen als iemand bijvoorbeeld geconcentreerd werkzaamheden moet uitvoeren naast een praktijklokaal waar gewerkt wordt met machines. Of iemand het geluid daadwerkelijk als hinderlijk ervaart, heeft te maken met een aantal factoren, zoals:

  • de voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid;
  • de beheersbaarheid van het geluid;
  • de individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid;
  • de lokaliseerbaarheid van het geluid;
  • de bezetting van de ruimte;
  • de noodzaak van het geluid.