Selecteer een pagina

Schadelijk geluid

Geluid

Momenteel ligt de tekst over dit thema ter toetsing voor bij het Ministerie van SZW. Zodra het thema definitief is goedgekeurd verwijdert SOM deze melding op deze webpagina.

Sommige werkzaamheden in praktijklokalen, zoals het gebruik van machines, maken veel lawaai. Het geluidsniveau, dat uitgedrukt wordt in dB(A), kan zo hoog zijn dat het schadelijk is voor het gehoor en tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden. Er is sprake van een schadelijk geluidsniveau als dit hoger is dan een dagdosis van 80 dB(A). Bij een blootstelling vanaf 80 dB (A) gedurende acht uur per dag vijf dagen per week bij veertig dienstjaren, kan schade ontstaan aan het gehoor. Omdat de decibel een logaritmische maat is, geldt dat iemand dagelijks aan een geluidsniveau van 83 dB(A) maximaal vier uur mag blootstaan, aan 86 dB(A) maximaal twee uur enzovoort. Als u elkaar op een meter afstand niet kunt verstaan zonder de stem te verheffen, is er sprake van een schadelijk geluidsniveau.

Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Om met een verschillende gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties rekening te houden, wordt het geluid gemeten met een zogenoemde A-filter. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A).

Om te bepalen of het geluid op de werk- of praktijkplek schadelijk is voor de medewerkers en studenten, wordt de dagdosis van het geluid vastgesteld. Dit betreft de dagelijkse dosis geluid die iemand tijdens een werkdag oploopt. Deze dagdosis bepaalt u door het geluidsniveau te meten met behulp van een dosimeter of door het geluidsniveau per werkplek en/of machine te meten en een werkzaamhedenanalyse (het aantal uren dat iemand op de werkplek of bij de machine werkt) op te stellen. Het geluid meten en de dagdosis beoordelen, gebeurt volgens NEN-EN-ISO 9612: 2009.