Selecteer een pagina

Geluid

Praktijklokalen – Algemene handvaardigheid

Medewerkers en studenten kunnen tijdens het werken met machines worden blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus.

In werk- en praktijkruimtes kunnen geluidsniveaus voorkomen die storend of schadelijk zijn. Mogelijke gezondheidsproblemen die hierdoor kunnen optreden, zijn onder meer gehoorschade, stemproblemen en stress.

Storend geluid wordt vaak ingedeeld in twee categorieën: hinderlijk en schadelijk. De akoestiek bepaalt hoe iemand het geluid in een ruimte ervaart. Zie de uitwerking van de drie geluid thema’s.

Normen en wetgeving

  •  Als onderdeel of actiepunt in de RI&E bepaalt u de blootstelling aan geluid.
  • De school licht de medewerkers en studenten voor over schadelijk geluid.
  • Bij meer dan dagdosis 80 dB(A) stelt de school gehoorbescherming beschikbaar.
  • Bij meer dan dagdosis 85 dB(A) stelt de school het dragen van gehoorbescherming verplicht.
  • Minimaal geldt dat de onderwijsinstelling moet voldoen aan het programma van eisen Frisse Scholen klasse C (akoestisch comfort). Aanbevolen wordt dat u ernaar streeft om te voldoen aan het programma van eisen klasse B.
  • De wet  (AB art 6.7 lid 1) staat toe dat lawaai beoordeeld wordt en alleen indien nodig gemeten. De beoordeling en de meting worden volgens een schriftelijk vastgelegd tijdschema periodiek uitgevoerd door de kerndeskundigen, of arbodiensten.
  • Er gelden geen wettelijke normen voor hinderlijk geluid. Wel zijn er op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3438 streefwaarden voor hinderlijk geluid. NPR 3438 is gericht op communicatie/spraakverstaanbaarheid en concentratie/prestatie.
  • Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3: Fysische factoren / Lawaai

Maatregelen

Zie hoofdstuk geluid