Selecteer een pagina

Geluid

Praktijklokalen – Metaalbewerking

Bij het gebruik van metaalbewerkingsmachines kan blootstelling aan hoge geluidsniveaus voorkomen. Uitgebreide informatie over de geldende wet- en regelgeving, de risico’s en de te nemen maatregelen is opgenomen in het thema geluid.

Specifiek gericht op de metaalsector is de ‘Verbetercheck schadelijk geluid’ (metaalbranche: 5x beter) ontwikkeld. Met dit hulpmiddel krijgen werkgevers en werknemers:

 • een overzicht van welke werknemer aan welk geluidsniveau wordt blootgesteld; hiervoor is in principe geen enkele geluidsmeting nodig;
 • inzicht in de verschillende maatregelen die zij per activiteit kunnen nemen om een te hoog geluidsniveau te verlagen;
 • een rapport dat voldoet aan de wettelijke verplichting tot het uitvoeren van een nadere inventarisatie geluid. Deze methode is door Inspectie SZW geaccepteerd.

Normen en wetgeving

 • Als onderdeel of actiepunt in de RI&E bepaalt u de blootstelling aan geluid.
 • De school licht de medewerkers en studenten voor over schadelijk geluid.
 • Bij meer dan dagdosis 80 dB(A) stelt de school gehoorbescherming beschikbaar.
 • Bij meer dan dagdosis 85 dB(A) stelt de school het dragen van gehoorbescherming verplicht.
 • Minimaal geldt dat de onderwijsinstelling moet voldoen aan het programma van eisen Frisse Scholen klasse C (akoestisch comfort). Aanbevolen wordt dat u ernaar streeft om te voldoen aan het programma van eisen klasse B.
 • De wet  (AB art 6.7 lid 1) staat toe dat lawaai beoordeeld wordt en alleen indien nodig gemeten. De beoordeling en de meting worden volgens een schriftelijk vastgelegd tijdschema periodiek uitgevoerd door de kerndeskundigen, of arbodiensten.
 • Er gelden geen wettelijke normen voor hinderlijk geluid. Wel zijn er op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3438 streefwaarden voor hinderlijk geluid. NPR 3438 is gericht op communicatie/spraakverstaanbaarheid en concentratie/prestatie.
 • Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3: Fysische factoren / LawaaiAls onderdeel van de RI&E laat u de blootstelling aan geluid inventariseren met behulp van de ‘Verbetercheck geluid’ of een meting uitvoeren.
 • Geluidsonderzoek voert u uit volgens de norm NEN-EN-ISO 9612: 2009.
 • Er gelden geen wettelijke normen voor hinderlijk geluid. Wel zijn er op basis van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3438 streefwaarden voor hinderlijk geluid. NPR 3438 is gericht op communicatie/spraakverstaanbaarheid en concentratie/prestatie.
 • Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3: Fysische factoren / Lawaai